Motýle života

Projekt “Tradície z druhého brehu” sa zameriava na bohatstvo kultúrnych zvykov a remesiel Slovenska, prostredníctvom ktorých spája záujem a snahu zapojiť zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti a záujem širokej verejnosti o tradície a kultúru. Tradície z druhého brehu tvorí desať podujatí v mestách Galanta, Šaľa, Trnava, Hlohovec a Veľký Meder, na ktorých sa počas jedného víkendu stanú z Mestských kultúrnych stredísk “dielne” s tradičnými remeselníkmi a ich pomocníkmi- obyvateľmi DSS.

Klienti DSS tak budú mať možnosť využiť svoju chuť a potenciál robiť veci a zároveň ísť príkladom verejnosti, že aj zdravotne postihnutí ľudia sú súčasťou spoločnosti, ktorí sa vedia učiť a chcú pracovať a byť súčasťou spoločnosti. Dve z celkového počtu desiatich podujatí budú sprevádzané mediálnou kampaňou a hudobným festivalom, ktorý zvýši záujem o celé kultúrne podujatie. Podujatia nebudú slúžiť len ako remeselnícky workshop pre zdravotne postihnutých ľudí, dôležitým prínosom je aj spoznanie života a prejavov mentálne postihnutých ľudí intaktnou populáciou.

Tradície z druhého brehu zvýši povedomie širokej verejnosti o ľudských právach zdravotne postihnutej populácie. Viacerí členovia občianskeho združenia – Inštitút pre rozvoj spoločnosti v minulosti realizovali projekty v spolupráci s Domovmi sociálnych služieb, ako napr. Vianočný charitatívny koncert, Chránené dielne, Divadelné hry a ďalšie.

www.motylezivota.sk