O nás

SDI (skratka z anglického názvu organizácie Society Development Institute) podporuje ohrozené skupiny s obmedzenými možnosťami participácie na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni v oblastiach: rozvoja občianskej spoločnosti, občianskej participácie, vzdelávania a celoživotného vzdelávania, participácie cez alternatívne formy umenia, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej verejnosti.

Zastupujeme občianske a ľudské práva, snažíme sa rozvíjať aktivity na presadzovanie záujmov zraniteľných, ohrozených, národnostných menšín a etnických skupín aj prostredníctvom svojich projektov. Nášim posolstvom je posilňovať občianskej participácie pri tvorbe verejných politík a hľadaní riešení na lokálnej úrovni.