Prvých 50 slovenských terénnych pracovníkov získalo certifikáty Sphere

Vyše 50 slovenských expertov humanitárnej reakcie a odborníkov záchrany, pátrania a prvej pomoci sa zúčastnili na troch úvodných školení medzinárodných štandardov Sphere v Žiline, 2, 3 a 4. februára, 2023. Tréningy realizovali noví Sphere ambasádori na Slovensku Inštitút pre rozvoj spoločnosti a Asociácia samaritánov v Slovenskej republiky.

Cieľom úvodných tréningov je reagovať na kapacitné a profesionálne potreby pri práci s utečencami a odstraňovaní následkov živelných pohrôm. Migranti s dočasným prístreškom si vyžadujú špeciálnu pozornosť a kvalitnú asistenciu pracovníkov keďže ide o zotrvávajúci stav ľudí na úteku. Vznikajú množstvo potreby ale aj negatívne reakcie domáceho obyvateľstva. Humanitárni pracovníci preto potrebujú aby neustále zvyšovali svoje vedomostí a zručností pri zabezpečení dôstojného a spravodlivého spolunažívania odídencov s obyvateľmi.

Vďaka podpore primátora mesta Žiliny sme školenia realizovali v priestoroch mestského úradu. Medzinárodné certifikáty Sphere štandardov dostali vyše 50 zástupcov humanitárnych a sociálnych organizácií a profesionálnych záchranárov a odborníkov krízového riadenia. Pútavým spôsobom a simuláciou mimoriadnych udalostí hlavná školiteľka medzinárodnej organizácie Spherestandards.org Felicity Fallon previedla účastníkov tréningov cez základy manuálu riadenia a aplikácie humanitárnych štandardov najmä v oblasti zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a dočasného a núdzového ubytovania.