Veľtrh partnerov na zmiernenie chudoby

Interaktívny seminár o spolupráci s krajinami zahraničnej politiky EÚ a o spoločnom rozvoji. Stretnutie 23. marca 2013 v Zichyhom paláci sme realizovali v rámci trojročného projektu CoMiDe. Chceli sme spojiť organizácie s celého Slovenska so zahraničnými organizáciami a cudzincami, žijúcich na Slovensku. Náša snaha bola sieťovať nápady, organizácie a ľudí (makers) s cieľom tvoriť nové projekty spolupráce a rozvoja ekonomiky, vzdelávania, podnikania, zdravotníctva a sociálnej bezpečnosti.

Uvedomujeme si, ze všetky národy, ekonomiky, ci staty sú navzájom prepojení aj cez ti jednoduché každodenné potreby ako sú voda, jedlo, energia, a pravo študovať, ci vyjadrovať sa slobodne. Všetky globálne trendy sa týkajú aj Slovensku, aj napriek tomu, že dlhé roky komunity, sociálne väzby, ekonomika a sociálny a verejný život prebiehali len v rámci uzavretého hospodárskeho a spoločenského priestoru. Ale aj vtedy Slovensko udržiavalo kontakty s mnohými krajinami z iných blízkych, či vzdialených kútov sveta. Nadobudli sme za posledne roky dokonca aj odvahu svoje vedomosti a skúsenosti z transformácie a reforiem a odovzdávať ďalej tým, ktorí stále trpia režimami, obmedzeniami slobody slov, či prejavu.

Nazývame sociálnu výmenu skúsenosti a partnerstiev medzi krajinami spolupráca pre rozvoj a výmeny skúsenosti, pretože každý prenáša niečo nové do spoločných iniciatív. Zmierňovanie podmienok prehlbujúcej chudoby v podmienkach slabo rozvinutých hospodárskych trhov, a zabezpečovanie minimálne potreby života – jedlo, voda, energia, aj toto boli témy účastníkov poldňového semináru.

Na stretnutie debata viedla aj k tomu, prečo  je imigrácia silným prvkom svetového rozvoja. O tom nám priniesla aktuálne informácie a štatistické dáta PhD Nargis Rahmonovú. Ona priniesla na Slovensku svoje skúsenosti s rozvojom partnerstiev v rámci medzinárodných donorskách programov Svetovej banky, USAID, Aga Khan Foundation, UNDP, či Európskej únie.