Workshopy

Inštitút pre rozvoj spoločnosti organizuje konferencie, informáčne semináre, diskusné fóra a workshopy.

Venujeme sa predovšetkým témam regionálneho rozvoja, ochrany obyvateľstva, rozvojovej spolupráce, migrácie, podpory zraniteľných a znevýhodnených skupín.

  • Školenia, kurzy, semináre, workshopy a kultúrnych a spoločenských podujatí,
  • Voľnočasové aktivity – tvorivé dielne, workshopy, krúžky, tréningy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,
  • Verejne kampane a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť,
  • Osvetová činnosť a medializácia aj prostredníctvom umeleckých diel,
  • Výtvarná výchova.