Kampane

Formou medializácie alebo verejných road-show sa združenie snaží poukazovať na témy, ktoré sú spoločným problémom alebo výzvou pre hľadanie riešenia a nástroje na zmiernenie lokálnych tradícií a zaužívaných modelov spoločenstva s globálnymi technologickými, ekonomickými a sociálnymi zmenami spoločenstva.

  • Verejne kampane a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť,
  • Poskytovanie expertných a konzultantských služieb za účelom rozvoja politík a spoločností
  • Osvetová činnosť a medializácia
  • Informovanosť a komunikácia
  • Tvorba komunikáčných stratégií a diseminačných plánov
  • Formulácie stratégie komunikácie, sieťovanie a spolupráce na lokálnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni