Mediálna výchova a odolnosť spoločnosti

Ako nástroj pre sociálnu spravodlivosť, môže vývoj žurnalistiky byť veľmi cenný a preto sme pre mladých novinárov pripravili tri školenia v roku 2013 v Košiciach a v Bratislave, o tom prečo je dôležite informovať a zaujať aj postoj k trendom sociálneho, či ekonomického života v svete. Zvýšenie vedomostí o globálnych otázkach prostredníctvom mediálnej výchovy: (meniace sa) hodnoty a postoje ako výzvu k globalizácie spoločnosti je hlavnou témou manuálu a stretnutí, ktoré realizujeme v rámci projektu CoMiDe. Vypracovali sme aj tréningovú metodiku na tému ako žurnalistika môže podporiť a urýchliť rozvoj a zmierniť chudobu.

Tým, hovoriť za tých, ktorí nemôžu, ale za ním a za ich vývoj môže zniesť spoločenskú zodpovednosť aj  novinár, keď informuje zvyšok sveta o dôležitých otázkach v krajinách chudobného a nerovnoprávneho juhu. Pohľad na silné a slabé stránky danej krajiny, môže tiež pomôcť identifikovať spôsoby a nástroja sociálnej a ekonomickej bezpečnosti a odolnosti komunít.

Témy pre novinársku tvorbu

  • Náročné postoje a hodnoty na globálne problémy
  • Zvýšenie vedomosti o rozvojovej politike EÚ – utečenci, rozvojové ciele tisícročia a rozvojové krajiny;
  • Zvýšené poznanie vedie k zodpovednosti politikov → aktívna účasť na budovaní rovnejšieho sveta pre všetkých členov partnerských spoločností
  • Aktivácia kritického myslenia – ako médiá odrážajú našu realitu, ako médiá vytvárajú rôzne “pravdy” v závislosti od informačných zdrojov,
  • Ako moc médiá majú na to aby ovplyvňovali naše rozhodnutia – sme schopní sa samostatne rozhodovať a  preto byť aj zodpovedný za svoje činy
  • Myšlienka je zjednotiť rôzne aspekty / prístupy, globálne a lokálne spoločnosti → vedomosť o prepojení medzi globálnou, medzinárodnou, národnou a miestnou spoločnosťou,
  • Akým spôsobom médiá propagujú príslušné opatrenia rozvoja, ktoré bude mať  vplyv na riešenia problémov chudoby, napr Fair trade