Vysokokvalifikovaní migranti na Slovensku

Inštitút pre rozvoj spoločnosti inicioval a organizoval medzinárodnú konferenciu pod názvom Migračná politika: Vysokokvalifikovaní migranti na Slovensku (31. január 2013, Bratislava), ktorú viedol osobne bývali veľvyslanec EÚ v Keni, Slovinsku a na Slovensku, Erik van den Linden. Aj vďaka úzkej spolupráce s pánom Lindenom sme dokázali pozvať priamo z EK zástupcov GR Home z oblasti migračnej politiky, cirkulárnej migrácie, vyslania zamestnancov a sezónnej práce.

Na konferenciu sme tak isto mali česť prijať aj pána Berna Hemingwaya, ktorý je regionálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Európe. Samotnú konferenciu zahájil osobne pán Jake Slegers, riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR, ktorá bola rovnocenným partnerom aj organizátorom medzinárodnej konferencie.

Na konferenciu sa zúčastnilo až 120 odborníkov, ktorí informovali aj o najlepších praktikách a o príkladoch ako aj o nových trendov vývoja v oblasti migračných politík v strednej Európe, EÚ a celom svete.

V rámci panelu, zameraný na súčasnú situáciu v súvislosti s migračnou politikou na Slovensku pán štátny tajomník MPSvR Branislav Ondruš Predstaví odpovedal na otázky návrhy a pohľad expertov na to ako zlepšiť súčasnú situáciu, vrátane nástrojov na zmiernenie prekážok v zamestnávaní cudzincov.

Keynote speakers boli prominentní výskumníci a tvorcovia európskych politík:

  • Lieven BROUWERS, Policy Officer – Špecialista na vysokokvalifikovaných migrantov; Riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti
  • Bernd HEMINGWAY, Regionálny riaditeľ, Medzinárodná organizácia pre migráciu (Európa)
  • Elizabeth COLLETT, Riaditeľka, Inštitút pre migračnú politiku
  • Tomáš HAIŠMAN, Riaditeľ, Odbor azylovej a migračnej politiky, Ministerstvo vnútra, Česká republika
  • Oľga GYARFÁŠOVÁ, Senior Analytik, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského & Inštitút pre verejné otázky (IVO), Slovenská republika