Pomoc na predaj

Kampaň “Pomoc na predaj” je reakciou na potrebu zmeny vo vnímaní globálneho rozvoja, založeného na mobilite, zdieľaní vedomostí a ľudského kapitálu pri plnom rešpektovaní vzájomnej závislosti takzvaného Spoločenstva Severu a Globálneho Juhu (všeobecný termín pre zoskupenie krajín s nízkou a strednou mierou príjmov).

Prečo „Pomoc na predaj“?  

Spojili sme nespojiteľné veci. Dar neznamená pomoc, ak rybou nakŕmite hladného len na jeden deň, ani ak mu ryby darujete. A už vôbec nie, ak mu nedovolíte rybárčiť v lokálnych vodách. Predávať znamená ohodnotiť a odovzdávať vedomosti a zručnosti imigrantov, aby sme dokázali spoločne podnikať a vytvárať nové inštitúty pre rozvoj v poľnohospodárstve, zdravotníctve, školstve, a zároveň podnietiť inovácie a technológie, ktoré obohatia aj výskum “bohatého” severu.

Pripravili sme zoznám 106 nápadov ako sa navzájom inšpirovať a napredovať v rámci stredoeurópskeho programového dokumentu Rozvoj s imigrantmi. Súčaťou kampane sú emotívne videa a príbehov cudzincov, ktorí podporujú spoločných ekonomických, obchodných a vzdelávacích vzťahov www.comide.eu www.pomocnapredaj.sk.

Bohatstvo a rozvoj – dve kategórie, ktoré spája ďalšia politicky zjednodušená fráza „rozvojová pomoc“. Táto zvyčajne odkazuje na oficiálnu rozvojovú pomoc zo strany vlád severských krajín. Tiež zahŕňa rôzne inštitúcie z filantropie a darcovstva, priamych zahraničných investícií, či start-up a sociálne podnikanie.

Migrácia je zložitý jav,  a jeho dôsledky a interakcie s rozvojom sú predmetom kampane POMOC na PREDAJ. Keďže ide o výmenu ľudí, kapitálu a financií, je dôležité podnietiť mechanizmy ako spájať ľudí, ktorí sa budú podieľať prostredníctvom „sociálno citlivých biznis projektov“ na ekonomickom raste a využití domácich zdrojov na vznik trvalých príjmov pre domácich živiteľov rodiny.

Neziskový sektor v tomto rade dokáže odovzdať svoje vedomosti aj biznismenom, ako „predávať“ kvalitné myšlienky pre rozvoj tak, aby boli zohľadnené ľudské a občianske práva, pracovné a ekonomické práva, prístup k verejným službám.