Prestaňme sa pozerať, začnime vidieť

Video kampane Prestaňme sa pozerať začnime vidieť

Dokážeme vidieť farby, tak prečo vnímame okolie čiernobielo?

Dobrý deň, vážení priatelia!

 

Radi by sme Vás pozvali na sériu akcií prebiehajúcich v júni 2014. Podujatia sú zamerané na tému stereotypy a predsudky voči imigrantom a minoritám na Slovensku.

Akcie sa realizujú v rámci celoeurópskeho projektu BEAMS, ktorý je spolufinancovaný EÚ. Organizuje ich Inštitút pre rozvoj spoločnosti a magazín pre mladých Slovákov Mirror. V rámci podujatí bude k dispozícii pojazdná knižnica pre návštevníkov Vášho obchodného centra, ktorí si budú môcť nájsť a požičať svoju obľúbenú knižku zo starých čias. Zároveň sa budú môcť zapájať aj do rôznych situačných inscenácií, ktoré sú inšpirované pestrými myšlienkami o inakosti vnímania menšinových kultúr (etnických a imigrantov).

Ak sa chcete vyjadriť k stereotypnému vnímaniu menšín a cudzincov na Slovensku, privítame Vás na interaktívnych skúšobných „kastingových“ akciách. Každý z Vás sa môže stať protagonistom kreatívnych experimentov a zúčastniť sa divadelných scénok tradičného slovenského varenia, farbenia na telo a iných prekvapení. Vidíme sa tu:

 

OC MAX v Nitre, 07.06.2014

SC EUROPA v Banskej Bystrici, 14.06.2014

OC MAX v Žiline,  15.06.2014

AUPARK v Košiciach, 21.06.2014

OC MAX  v Prešove, 22.06.2014

EUROVEA v Bratislave, 28.06.2014

 

Príďte spestriť svoje myšlienky o inakosti a kritickom vnímaní  menšín (etnických a imigrantov).  Inšpiráciou Vám budú herci, umelci a zástupcovia menšín.

Atraktívnou formu podujatí sa snažíme zmeniť stereotypné vnímanie cudzincov a menšín na Slovensku, a tým upriamiť pozornosť na spoločenskú stereotypizáciu, ktorá vedie k diskriminácii na školách, na pracovisku a na verejnosti.