Svet čítania Rómskej literatúry

Projekt Svet čítania Rómskej literatúry má ako hlavnú ideu búranie bariér. Bariér medzi deťmi z menšinových skupín a to práve prostredníctvom kníh, čítania a podporovania inter-etnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia pomocou kultúry. V spolupráci s našim sieťovým partnerom – domovom použitých kníh máme v pláne do niekoľkých základných škôl dodať väčšie množstvo klasickej slovenskej literatúry, a vďaka nášmu rómskemu sieťovému partnerov dodať diela slovenskej rómskej literatúry, ktorú by učitelia rozdelili medzi svojich žiakov za účelom účasti v pripravovanej umeleckej súťaži, v ktorej by zapojené deti umeleckým stvárnením (tancom, divadelnou hrou, spevom) interpretovali príbehy z rómskej literatúry.

Cela súťaž podporená mediálnou kampaňou má za účelom spropagovať rómskych spisovateľov a rómsku literatúru zo SR a skúšobne zaradiť do učebných osnov zúčastnených škôl popredných rómskych autorov literárnych diel.

Spolu so súťažou sa zároveň spúšťa projekt digitalizácie rómskych kníh a internetový portál, e-knižnica na prezentáciu rómskych autorov. Ako dlhodobé pokračovanie projektu plánujeme zorganizovať besedy so súčasnými rómskymi spisovateľmi ako aj spisovateľmi z majoritnej spoločnosti po školách po celom Slovenskom ako ukážku neodmysliteľného spojenia slovenskej a rómskej kultúry.

www.romskeknihy.sk