Sphere štandardy pre humanitárnu intervenciu a záchranu života v slovenčine

Prvé manuály Sphere štandardov v slovenskom jazyku dostanú účastníci odbornej prípravy humanitárnych pracovníkov, záchranárov a krízových manažérov počas pilotného tréningu v októbri 2023 v Lesnici. Tréning budú viesť prvé Sphere certifikované školiteľky na Slovensku Renáta Penazzi a Galya Terzieva v spolupráci s kolegami z Brazílie, Spojeného kráľovstva a Nemecka – Amanda Moraes,Felicity Fallon a Axel Schmidt z medzinárodnej organizácie Spherestandards.org.

800 manuálov je pripravených pre pracovníkov v teréne a pre manažérov, ktorí majú záujem o rozvoj odborných zručnosti a o spoluprácu pri reakcii na mimoriadne udalosti a humanitárne krízy.

Školenia sú vhodné pre jednotlivcov aj pre organizácie, ktoré poskytujú krízovú intervenciu vrátane zabezpečovania základných potrieb, zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, integrácie, záchranných prác a prvej pomoci. Keďže humanitárne štandardy nie je možné aplikovať bez pomoci verejných koordinátorov mimoriadnych udalostí, na školeniach nebudú chýbať zástupcovia samospráv a odborov krízového riadenia. A tak prostredníctvom jednotných medzinárodných štandardov Sphere dokážeme prepojiť občianske organizácie s krízovými manažérmi a profesionálnymi poskytovateľmi záchrany života a zdravia a majetku ľudí.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa školení napíšte na info@as-sr.sk a sdisk@sdisk.eu